Cà Chua F1 ( T-11) Cà Chua F1 ( T-11)
  • Kháng bệnh héo rũ xanh rất cao. Trái tròn hơi dẹp, nặng 120-140g, vai xanh đậm, trái chín màu đỏ tươi rất đẹp, thịt dày cứng, vận chuyển xa tốt,
  • Cây cho nhiều trái, thu hoạch liên tục
  • Thời gian thu hoạch: 60-65 ngày sau trồng.
S000198 Giống cây ăn quả 10.000 VND Số lượng: 999 gói
Cà Chua F1 ( T-11)

 Đăng ngày 28-04-2018 04:41:53 AM Lượt xem: 253
10.000 VND
  • Kháng bệnh héo rũ xanh rất cao. Trái tròn hơi dẹp, nặng 120-140g, vai xanh đậm, trái chín màu đỏ tươi rất đẹp, thịt dày cứng, vận chuyển xa tốt,
  • Cây cho nhiều trái, thu hoạch liên tục
  • Thời gian thu hoạch: 60-65 ngày sau trồng.

  •  
leftdetail
  • Kháng bệnh héo rũ xanh rất cao. Trái tròn hơi dẹp, nặng 120-140g, vai xanh đậm, trái chín màu đỏ tươi rất đẹp, thịt dày cứng, vận chuyển xa tốt,
  • Cây cho nhiều trái, thu hoạch liên tục
  • Thời gian thu hoạch: 60-65 ngày sau trồng.

  Ý kiến bạn đọc

rightdetail