Đậu Bắp Cao Sản Đậu Bắp Cao Sản
  • Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, cho trái sớm. Trái dài 18-20cm, đường kính 1.4-1.6 cm, màu xanh nhạt, ăn ngọt ngọt, ít xơ. Trọng lượng trái 18-22cm.
  • Thời gian thu hoạch : 45-50c ngày sau gieo.
S000185 Giống cây ăn quả 8.000 VND Số lượng: 1000 gói
Đậu Bắp Cao Sản

 Đăng ngày 28-04-2018 03:26:12 PM Lượt xem: 108
8.000 VND
  • Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, cho trái sớm. Trái dài 18-20cm, đường kính 1.4-1.6 cm, màu xanh nhạt, ăn ngọt ngọt, ít xơ. Trọng lượng trái 18-22cm.
  • Thời gian thu hoạch : 45-50c ngày sau gieo.

  •  
leftdetail
  • Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, cho trái sớm. Trái dài 18-20cm, đường kính 1.4-1.6 cm, màu xanh nhạt, ăn ngọt ngọt, ít xơ. Trọng lượng trái 18-22cm.
  • Thời gian thu hoạch : 45-50c ngày sau gieo.

  Ý kiến bạn đọc

rightdetail