KHỔ QUA F1 PN-225 KHỔ QUA F1 PN-225 - Năng suất rất cao, trái có màu xanh mỡ, da bóng đẹp, dày cơm, không bị nứt trái trong mùa mưa, gai nở.
- Trái dài 13-14 cm, chiều dài trái không thay đổi cho tới cuối vụ.
- Thu hoạch 35-40 ngày sau gieo, thời gian thu hoạch 50-60 ngày.
- Khoảng cách trồng: hàng cách hàng: 1.2 – 1.3m và cây cách cây 0.5 – 0.6 m.
- Cây khỏe, kháng bệnh đốm l, phấn trắng rất tốt.
S000229 Giống cây ăn quả 12.000 VND Số lượng: 1000 gói
KHỔ QUA F1 PN-225

 Đăng ngày 02-05-2018 09:48:00 PM Lượt xem: 263
12.000 VND
- Năng suất rất cao, trái có màu xanh mỡ, da bóng đẹp, dày cơm, không bị nứt trái trong mùa mưa, gai nở.
- Trái dài 13-14 cm, chiều dài trái không thay đổi cho tới cuối vụ.
- Thu hoạch 35-40 ngày sau gieo, thời gian thu hoạch 50-60 ngày.
- Khoảng cách trồng: hàng cách hàng: 1.2 – 1.3m và cây cách cây 0.5 – 0.6 m.
- Cây khỏe, kháng bệnh đốm l, phấn trắng rất tốt.

  •  
leftdetail
- Năng suất rất cao, trái có màu xanh mỡ, da bóng đẹp, dày cơm, không bị nứt trái trong mùa mưa, gai nở.
- Trái dài 13-14 cm, chiều dài trái không thay đổi cho tới cuối vụ.
- Thu hoạch 35-40 ngày sau gieo, thời gian thu hoạch 50-60 ngày.
- Khoảng cách trồng: hàng cách hàng: 1.2 – 1.3m và cây cách cây 0.5 – 0.6 m.
- Cây khỏe, kháng bệnh đốm l, phấn trắng rất tốt.

  Ý kiến bạn đọc

rightdetail