KHỔ QUA NO.10 KHỔ QUA NO.10
 • Sinh trưởng mạnh , phân nhánh khá, kháng bệnh rất tốt. Trái suôn dẹp dài 14-16cm. nhọn 2 đầu, gai nhuyễn, thịt dày, xanh đậm.
 • Khoảng cách trồng: Hàng x hàng 1.2m vào mùa nắng, 1,4m vào mùa mưa. Cay x cây 40-45cm.
 • Mật độ trồng: 300-360g/1000m2. 
 • Thời gian thu hoạch: 45-50 ngày sau gieo.
S000230 Giống cây ăn quả 12.000 VND Số lượng: 1000 gói
KHỔ QUA NO.10

 Đăng ngày 01-05-2018 09:50:12 PM Lượt xem: 225
12.000 VND
 • Sinh trưởng mạnh , phân nhánh khá, kháng bệnh rất tốt. Trái suôn dẹp dài 14-16cm. nhọn 2 đầu, gai nhuyễn, thịt dày, xanh đậm.
 • Khoảng cách trồng: Hàng x hàng 1.2m vào mùa nắng, 1,4m vào mùa mưa. Cay x cây 40-45cm.
 • Mật độ trồng: 300-360g/1000m2. 
 • Thời gian thu hoạch: 45-50 ngày sau gieo.

 •  
leftdetail
 • Sinh trưởng mạnh , phân nhánh khá, kháng bệnh rất tốt. Trái suôn dẹp dài 14-16cm. nhọn 2 đầu, gai nhuyễn, thịt dày, xanh đậm.
 • Khoảng cách trồng: Hàng x hàng 1.2m vào mùa nắng, 1,4m vào mùa mưa. Cay x cây 40-45cm.
 • Mật độ trồng: 300-360g/1000m2. 
 • Thời gian thu hoạch: 45-50 ngày sau gieo.

  Ý kiến bạn đọc

rightdetail