KHỔ QUA PHÚ NÔNG NO.10 KHỔ QUA PHÚ NÔNG NO.10 Sinh trưởng mạnh , phân nhánh khá, kháng bệnh rất tốt. Trái suôn dẹp dài 14-16cm. nhọn 2 đầu, gai nhuyễn, thịt dày, xanh đậm.
Khoảng cách trồng: Hàng x hàng 1.2m vào mùa nắng, 1,4m vào mùa mưa. Cay x cây 40-45cm.
Mật độ trồng: 300-360g/1000m2. 
Thời gian thu hoạch: 45-50 ngày sau gieo.
 
S000276 Giống cây ăn quả 16.000 VND Số lượng: 99 gói
KHỔ QUA PHÚ NÔNG NO.10

 Đăng ngày 25-05-2020 02:19:16 PM Lượt xem: 675
16.000 VND
Sinh trưởng mạnh , phân nhánh khá, kháng bệnh rất tốt. Trái suôn dẹp dài 14-16cm. nhọn 2 đầu, gai nhuyễn, thịt dày, xanh đậm.
Khoảng cách trồng: Hàng x hàng 1.2m vào mùa nắng, 1,4m vào mùa mưa. Cay x cây 40-45cm.
Mật độ trồng: 300-360g/1000m2. 
Thời gian thu hoạch: 45-50 ngày sau gieo.
 

  •  
leftdetail
Sinh trưởng mạnh , phân nhánh khá, kháng bệnh rất tốt. Trái suôn dẹp dài 14-16cm. nhọn 2 đầu, gai nhuyễn, thịt dày, xanh đậm.
Khoảng cách trồng: Hàng x hàng 1.2m vào mùa nắng, 1,4m vào mùa mưa. Cay x cây 40-45cm.
Mật độ trồng: 300-360g/1000m2. 
Thời gian thu hoạch: 45-50 ngày sau gieo.
 

  Ý kiến bạn đọc

 Từ khóa: KHỔ QUA
rightdetail