ỚT CHỈ THIÊN F1 SIÊU CAY ỚT CHỈ THIÊN F1 SIÊU CAY
  • Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, cây lớn, tán rộng.
  • Trái dài 6-7 cm, đường kính 0.8-1cm, trọng lượng trái 4+4.2g, da láng trái cứng, thịt dày, chín đỏ đẹp, rất cay. Năng suất cao.
  • Thời gian thu hoạch  70-75 ngày sau trồng.
S000226 Giống cây ăn quả 10.000 VND Số lượng: 1000 gói
ỚT CHỈ THIÊN F1 SIÊU CAY

 Đăng ngày 01-05-2018 09:45:22 PM Lượt xem: 267
10.000 VND
  • Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, cây lớn, tán rộng.
  • Trái dài 6-7 cm, đường kính 0.8-1cm, trọng lượng trái 4+4.2g, da láng trái cứng, thịt dày, chín đỏ đẹp, rất cay. Năng suất cao.
  • Thời gian thu hoạch  70-75 ngày sau trồng.

  •  
leftdetail
  • Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, cây lớn, tán rộng.
  • Trái dài 6-7 cm, đường kính 0.8-1cm, trọng lượng trái 4+4.2g, da láng trái cứng, thịt dày, chín đỏ đẹp, rất cay. Năng suất cao.
  • Thời gian thu hoạch  70-75 ngày sau trồng.

  Ý kiến bạn đọc

rightdetail