ỚT KIỂNG PN-24 ỚT KIỂNG PN-24
  • Cây thân thảo, cây cao khoảng 25-30cm, quả ớt có hình giống ngón tay, màu vàng, quả sáng bóng.
  • Thời gian nảy mầm: 14-21 ngày.
  • Thời gian thu hoạch: 90-100 ngày sau gieo
S000227 Giống cây ăn quả 10.000 VND Số lượng: 1000 gói
ỚT KIỂNG PN-24

 Đăng ngày 01-05-2018 09:46:05 PM Lượt xem: 243
10.000 VND
  • Cây thân thảo, cây cao khoảng 25-30cm, quả ớt có hình giống ngón tay, màu vàng, quả sáng bóng.
  • Thời gian nảy mầm: 14-21 ngày.
  • Thời gian thu hoạch: 90-100 ngày sau gieo

  •  
leftdetail
  • Cây thân thảo, cây cao khoảng 25-30cm, quả ớt có hình giống ngón tay, màu vàng, quả sáng bóng.
  • Thời gian nảy mầm: 14-21 ngày.
  • Thời gian thu hoạch: 90-100 ngày sau gieo

  Ý kiến bạn đọc

rightdetail