Mầm Giá Mầm Giá - Công dụng: Làm giá đỗ

- Tỷ lệ nảy mầm: 99%

- Năng suất: 100gr hạt giống ~ 1kg giá đỗ thành phẩm.

- Quy cách đóng gói 100g.
S000253 Giống rau mầm 11.000 VND Số lượng: 1000 gói
Mầm Giá

 Đăng ngày 02-05-2018 04:20:15 PM Lượt xem: 97
11.000 VND
- Công dụng: Làm giá đỗ

- Tỷ lệ nảy mầm: 99%

- Năng suất: 100gr hạt giống ~ 1kg giá đỗ thành phẩm.

- Quy cách đóng gói 100g.

  •  
leftdetail
- Công dụng: Làm giá đỗ

- Tỷ lệ nảy mầm: 99%

- Năng suất: 100gr hạt giống ~ 1kg giá đỗ thành phẩm.

- Quy cách đóng gói 100g.

  Ý kiến bạn đọc

rightdetail