Thiết bị đo dinh dưỡng TDS
Đăng ngày 13-05-2017 09:05:14 PM
Giá : 200.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Bút kiểm tra chất lượng nước TDS Xiaomi (Trắng)

Bút kiểm tra chất lượng nước tiêu chuẩn quốc tế:

Rọ trồng thủy canh
Đăng ngày 28-04-2017 12:17:33 AM
Giá : 1.000 VND

Rọ nhựa chuyên dụng để trồng thủy canh. Rọ thủy canh Với kích thước lý tưởng phù hợp cho hầu hết các loại rau ăn lá, Rọ nhựa thủy canh chuyên dụng