Bột dinh dưỡng HYDRO LAND F 1KG
Đăng ngày 23-04-2020 12:07:48 AM
Giá : 150.000 VND

Dinh dưỡng thủy canh rau củ quả dạng bột tương đương với 2 lít thủy canh dạng nước, rất thuận lợi trong việc vận chuyển bảo quản và sử dụng.

Mua số lượng lớn hoặc muốn đăng ký đại làm đại lý vui lòng gọi : 0914000226

0914000226
 

Dinh dưỡng Hydro Umat V 10 lít
Đăng ngày 13-02-2020 02:56:28 AM
Giá : 800.000 VND

Dinh dưỡng thuy canh cho rau ăn lá bộ 10 lít (mỗi can 5 lit)
Mua số lượng lớn hoặc muốn đăng ký đại làm đại lý vui lòng gọi : 0914000226

0914000226
 

Bột dinh dưỡng HYDRO LAND V 1KG
Đăng ngày 19-08-2019 10:36:25 PM
Giá : 150.000 VND

Dinh dưỡng thủy canh rau ăn lá dạng bột tương đương với 2 lít thủy canh dạng nước, rất thuận lợi trong việc vận chuyển bảo quản và sử dụng

Mua số lượng lớn hoặc muốn đăng ký đại làm đại lý vui lòng gọi : 0914000226

0914000226
 

Dinh dưỡng Hydro Umat V 20L
Đăng ngày 22-04-2017 05:18:09 AM
Giá : 1.600.000 VND

Dinh dưỡng thuy canh cho rau ăn lá bộ 20 lít (mỗi can 10 lit)
Mua số lượng lớn hoặc muốn đăng ký đại làm đại lý vui lòng gọi : 0914000226

0914000226
 

Dinh dưỡng Hydro Umat L
Đăng ngày 21-04-2017 12:07:44 AM
Giá : 20.000 VND

Dinh dưỡng Hydroumat L dùng cho cây kiểng hoặc cây cảnh thủy canh, chai nhỏ 100ml 

Dinh dưỡng Hydro Umat V
Đăng ngày 20-04-2017 11:54:58 PM
Giá : 90.000 VND

Dinh dưỡng thủy canh Hydroumat V dùng cho rau ăn lá, cặp 1 lít (mỗi chai 500ml)
Mua số lượng lớn hoặc muốn đăng ký đại làm đại lý vui lòng gọi : 0914.000.226

0914000226
 

Dinh dưỡng Hydro Umat F
Đăng ngày 20-04-2017 11:43:49 PM
Giá : 90.000 VND

Dinh dưỡng thủy canh cho cây ăn quả, cặp chai 1 lít (mỗi chai 500ml)
Mua số lượng lớn hoặc muốn đăng ký đại làm đại lý vui lòng gọi : 0914000226

0914000226