Bột dinh dưỡng HYDRO LAND F 1KG
Đăng ngày 23-04-2020 05:07:48 AM
Giá : 160.000 VND

Dinh dưỡng thủy canh rau củ quả dạng bột tương đương với 2 lít thủy canh dạng nước, rất thuận lợi trong việc vận chuyển bảo quản và sử dụng.

Mua số lượng lớn hoặc muốn đăng ký đại làm đại lý vui lòng gọi : 0914000226

0914000226
 

Bột dinh dưỡng HYDRO LAND V 1KG
Đăng ngày 20-08-2019 03:36:25 AM
Giá : 160.000 VND

Dinh dưỡng thủy canh rau ăn lá dạng bột tương đương với 2 lít thủy canh dạng nước, rất thuận lợi trong việc vận chuyển bảo quản và sử dụng

Mua số lượng lớn hoặc muốn đăng ký đại làm đại lý vui lòng gọi : 0914000226

0914000226
 

Dinh dưỡng Hydro Umat V
Đăng ngày 21-04-2017 04:54:58 AM
Giá : 90.000 VND

Dinh dưỡng thủy canh Hydroumat V dùng cho rau ăn lá, cặp 1 lít (mỗi chai 500ml)
Mua số lượng lớn hoặc muốn đăng ký đại làm đại lý vui lòng gọi : 0914.000.226

0914000226
 

Dinh dưỡng Hydro Umat F
Đăng ngày 21-04-2017 04:43:49 AM
Giá : 90.000 VND

Dinh dưỡng thủy canh cho cây ăn quả, cặp chai 1 lít (mỗi chai 500ml)
Mua số lượng lớn hoặc muốn đăng ký đại làm đại lý vui lòng gọi : 0914000226

0914000226