Bột dinh dưỡng thủy canh trồng rau ăn lá
Đăng ngày 19-08-2019 10:36:25 PM
Giá : 160.000 VND

Dinh dưỡng thủy canh rau ăn lá dạng bột tương đương với 2 lít thủy canh dạng nước, rất thuận lợi trong việc vận chuyển bảo quản và sử dụng

Dinh dưỡng Hydroumat V 20L
Đăng ngày 22-04-2017 05:18:09 AM
Giá : 1.600.000 VND

Dinh dưỡng thuy canh cho rau ăn lá bộ 20 lít (mỗi can 10 lit)

Dinh dưỡng Hydroumat L
Đăng ngày 21-04-2017 12:07:44 AM
Giá : 20.000 VND

Dinh dưỡng Hydroumat L dùng cho cây kiểng hoặc cây cảnh thủy canh, chai nhỏ 100ml 

Dinh dưỡng Hydroumat V
Đăng ngày 20-04-2017 11:54:58 PM
Giá : 90.000 VND

Dinh dưỡng thủy canh Hydroumat V dùng cho rau ăn lá, cặp 1 lít (mỗi chai 500ml)

Dinh dưỡng Hydroumat F
Đăng ngày 20-04-2017 11:43:49 PM
Giá : 90.000 VND

Dinh dưỡng thủy canh cho cây ăn quả, cặp chai 1 lít (mỗi chai 500ml)