Dinh dưỡng Hydro Umat V 10 lít Dinh dưỡng Hydro Umat V 10 lít Dinh dưỡng thuy canh cho rau ăn lá bộ 10 lít (mỗi can 5 lit)
Mua số lượng lớn hoặc muốn đăng ký đại làm đại lý vui lòng gọi : 0914000226
0914000226
 
S000261 Dinh dưỡng thủy canh 800.000 VND Số lượng: 997 Chiếc
Dinh dưỡng Hydro Umat V 10 lít

 Đăng ngày 13-02-2020 02:56:28 PM Lượt xem: 227
800.000 VND
Dinh dưỡng thuy canh cho rau ăn lá bộ 10 lít (mỗi can 5 lit)
Mua số lượng lớn hoặc muốn đăng ký đại làm đại lý vui lòng gọi : 0914000226
0914000226
 

  •  
leftdetail
Dinh dưỡng thủy canh cho rau ăn lá bộ 10 lít (mỗi can 5 lít), sản phẩm dành cho các đơn vị săn xuất rau thương mại hoặc những mô hình thủy canh có diện tích lớn.

  Ý kiến bạn đọc

 Từ khóa: dinh dưỡng
rightdetail