Cải Bó Xôi Nhật F1 PN-660 Cải Bó Xôi Nhật F1 PN-660 Sinh trưởng và phát triển mạnh. Lá tròn dài, dày màu xanh, ăn ngon, Trồng quanh năm. Thu hoạch: 50-60 ngày sau gieo S000144 Giống rau ăn lá 10.000 VND Số lượng: 1000 gói
Cải Bó Xôi Nhật F1 PN-660

 Đăng ngày 28-04-2018 02:19:31 PM Lượt xem: 112
10.000 VND
Sinh trưởng và phát triển mạnh. Lá tròn dài, dày màu xanh, ăn ngon, Trồng quanh năm. Thu hoạch: 50-60 ngày sau gieo

  •  
leftdetail
Sinh trưởng và phát triển mạnh. Lá tròn dài, dày màu xanh, ăn ngon, Trồng quanh năm. Thu hoạch: 50-60 ngày sau gieo

  Ý kiến bạn đọc

rightdetail