CẢI NGỒNG 204 CẢI NGỒNG 204 Sinh trưởng, kháng bệnh tốt, trồng quanh năm. Thân lớn đẹp, xanh mướt, tròn dày ra bông sớm. Thu hoạch 25-30 ngày sau trồng
 
S000267 Giống rau ăn lá 10.000 VND Số lượng: 100 gói
CẢI NGỒNG 204

 Đăng ngày 25-05-2020 01:48:20 PM Lượt xem: 700
10.000 VND
Sinh trưởng, kháng bệnh tốt, trồng quanh năm. Thân lớn đẹp, xanh mướt, tròn dày ra bông sớm. Thu hoạch 25-30 ngày sau trồng
 

  •  
leftdetail
Sinh trưởng, kháng bệnh tốt, trồng quanh năm.
Thân lớn đẹp, xanh mướt, tròn dày ra bông sớm.
Thu hoạch 25-30 ngày sau trồng
 

  Ý kiến bạn đọc

rightdetail