CẦN CỌNG XANH 282 CẦN CỌNG XANH 282
 • Thời vụ trồng : Quanh năm
 • Khả năng nảy mầm tốt, độ đồng đều cao.
 • Cọng xanh cứng, chống đổ ngã, chịu mưa.
 • Thời gian thu hoạch: 2-2.5 tháng sau gieo.
 • Bảo quản được lâu, chậm xuống màu.
S000233 Giống rau ăn lá 10.000 VND Số lượng: 999 gói
CẦN CỌNG XANH 282

 Đăng ngày 02-05-2018 08:54:06 AM Lượt xem: 398
10.000 VND
 • Thời vụ trồng : Quanh năm
 • Khả năng nảy mầm tốt, độ đồng đều cao.
 • Cọng xanh cứng, chống đổ ngã, chịu mưa.
 • Thời gian thu hoạch: 2-2.5 tháng sau gieo.
 • Bảo quản được lâu, chậm xuống màu.

 •  
leftdetail
 • Thời vụ trồng : Quanh năm
 • Khả năng nảy mầm tốt, độ đồng đều cao.
 • Cọng xanh cứng, chống đổ ngã, chịu mưa.
 • Thời gian thu hoạch: 2-2.5 tháng sau gieo.
 • Bảo quản được lâu, chậm xuống màu.

  Ý kiến bạn đọc

rightdetail