HẸ CAO SẢN HẸ CAO SẢN
  • Trồng quanh năm. Kháng bệnh tốt, nhiều nhánh, cây phát triển khỏe, lá hình dẹp, dài, bản lá hẹp, dày, dài khoảng 10-30cm, rộng 1.5-10mm, đầu lá nhọn, vị ngon.
  • Thu hoạch 55-60 ngày sau trồng
S000239 Giống rau ăn lá 10.000 VND Số lượng: 1000 gói
HẸ CAO SẢN

 Đăng ngày 02-05-2018 08:59:05 AM Lượt xem: 382
10.000 VND
  • Trồng quanh năm. Kháng bệnh tốt, nhiều nhánh, cây phát triển khỏe, lá hình dẹp, dài, bản lá hẹp, dày, dài khoảng 10-30cm, rộng 1.5-10mm, đầu lá nhọn, vị ngon.
  • Thu hoạch 55-60 ngày sau trồng

  •  
leftdetail
  • Trồng quanh năm. Kháng bệnh tốt, nhiều nhánh, cây phát triển khỏe, lá hình dẹp, dài, bản lá hẹp, dày, dài khoảng 10-30cm, rộng 1.5-10mm, đầu lá nhọn, vị ngon.
  • Thu hoạch 55-60 ngày sau trồng

  Ý kiến bạn đọc

rightdetail