NGÒ HẠT LỚN PHÁP PN-68 NGÒ HẠT LỚN PHÁP PN-68 – Hạt nãy mầm nhanh và điều. Sinh trưởng mạnh, phát triển tốt. Thu hoạch sớm. cây hhỏe nặng ký, mùi thơm dễ chịu.
– Thân lá có màu xanh trung bình, thìa lá có khía và chia thùy. Cây cao trung bình 28-30cm.
– Thu hoạch: 22-25 ngày sau gieo.
– Khoảng cách trồng: Giao thẳng ngoài đồng. Mật độ trồng : 7-8kg/1000m2
S000243 Giống rau ăn lá 8.000 VND Số lượng: 1000 gói
NGÒ HẠT LỚN PHÁP PN-68

 Đăng ngày 02-05-2018 09:02:39 AM Lượt xem: 433
8.000 VND
– Hạt nãy mầm nhanh và điều. Sinh trưởng mạnh, phát triển tốt. Thu hoạch sớm. cây hhỏe nặng ký, mùi thơm dễ chịu.
– Thân lá có màu xanh trung bình, thìa lá có khía và chia thùy. Cây cao trung bình 28-30cm.
– Thu hoạch: 22-25 ngày sau gieo.
– Khoảng cách trồng: Giao thẳng ngoài đồng. Mật độ trồng : 7-8kg/1000m2

  •  
leftdetail
– Hạt nãy mầm nhanh và điều. Sinh trưởng mạnh, phát triển tốt. Thu hoạch sớm. cây hhỏe nặng ký, mùi thơm dễ chịu.
– Thân lá có màu xanh trung bình, thìa lá có khía và chia thùy. Cây cao trung bình 28-30cm.
– Thu hoạch: 22-25 ngày sau gieo.
– Khoảng cách trồng: Giao thẳng ngoài đồng. Mật độ trồng : 7-8kg/1000m2

  Ý kiến bạn đọc

rightdetail