Rau Dền Đỏ Lá Nhọn Rau Dền Đỏ Lá Nhọn
 • Trồng được quanh năm, phát triển tốt, dạng lá nhọn, lá và thân màu xanh trung bình, ăn ngon ngọt, mềm.
 • Thời gian thu hoạch: 25-35 ngàu sau gieo.
 • Khoảng cách trồng: 15×15 cm hoặc 20x12cm.
 • Mật độ trồng/1000m2: 200-300g.
S000168 Giống rau ăn lá 9.000 VND Số lượng: 1000 gói
Rau Dền Đỏ Lá Nhọn

 Đăng ngày 28-04-2018 03:02:08 PM Lượt xem: 1579
9.000 VND
 • Trồng được quanh năm, phát triển tốt, dạng lá nhọn, lá và thân màu xanh trung bình, ăn ngon ngọt, mềm.
 • Thời gian thu hoạch: 25-35 ngàu sau gieo.
 • Khoảng cách trồng: 15×15 cm hoặc 20x12cm.
 • Mật độ trồng/1000m2: 200-300g.

 •  
leftdetail
 • Trồng được quanh năm, phát triển tốt, dạng lá nhọn, lá và thân màu xanh trung bình, ăn ngon ngọt, mềm.
 • Thời gian thu hoạch: 25-35 ngàu sau gieo.
 • Khoảng cách trồng: 15×15 cm hoặc 20x12cm.
 • Mật độ trồng/1000m2: 200-300g.

  Ý kiến bạn đọc

rightdetail