Rau Muống Cao Sản ( Dạng Lá Tre ) Rau Muống Cao Sản ( Dạng Lá Tre )
  • Kháng bệnh tốt, độ đồng đều cao, vị ngon ngọt, mềm, dạng lá tre, màu xanh nhạt, cây cứng không đổ ngã.
  • Thời gian thu hoạch: 25 ngày sau gieo.
S000163 Giống rau ăn lá 9.000 VND Số lượng: 1000 gói
Rau Muống Cao Sản ( Dạng Lá Tre )

 Đăng ngày 28-04-2018 02:55:19 PM Lượt xem: 1612
9.000 VND
  • Kháng bệnh tốt, độ đồng đều cao, vị ngon ngọt, mềm, dạng lá tre, màu xanh nhạt, cây cứng không đổ ngã.
  • Thời gian thu hoạch: 25 ngày sau gieo.

  •  
leftdetail
  • Kháng bệnh tốt, độ đồng đều cao, vị ngon ngọt, mềm, dạng lá tre, màu xanh nhạt, cây cứng không đổ ngã.
  • Thời gian thu hoạch: 25 ngày sau gieo.

  Ý kiến bạn đọc

rightdetail