Tần Ô Tần Ô
 • Sinh trưởng tốt, phát triển mạnh, kháng bệnh cao, có thể trồng quanh năm.
 • Cây cao 25-30cm, nhiều nhánh, phẩm chất ngon, thơm và không có vị đắng nhẫn.
 • Thời gian thu hoạch: 30-35 ngày sau trồng.
 • Khoảng cách trồng: gieo thẳng ngoài đồng, Mật độ trồng 2-3kg/1000m2
S000182 Giống rau ăn lá 10.000 VND Số lượng: 999 gói
Tần Ô

 Đăng ngày 28-04-2018 03:21:08 PM Lượt xem: 358
10.000 VND
 • Sinh trưởng tốt, phát triển mạnh, kháng bệnh cao, có thể trồng quanh năm.
 • Cây cao 25-30cm, nhiều nhánh, phẩm chất ngon, thơm và không có vị đắng nhẫn.
 • Thời gian thu hoạch: 30-35 ngày sau trồng.
 • Khoảng cách trồng: gieo thẳng ngoài đồng, Mật độ trồng 2-3kg/1000m2

 •  
leftdetail
 • Sinh trưởng tốt, phát triển mạnh, kháng bệnh cao, có thể trồng quanh năm.
 • Cây cao 25-30cm, nhiều nhánh, phẩm chất ngon, thơm và không có vị đắng nhẫn.
 • Thời gian thu hoạch: 30-35 ngày sau trồng.
 • Khoảng cách trồng: gieo thẳng ngoài đồng, Mật độ trồng 2-3kg/1000m2

  Ý kiến bạn đọc

rightdetail