Xà Lách Dún Vàng 678 Xà Lách Dún Vàng 678
 • Lá to tròn, dún vàng, Lá dày nặng ký, không bị dập rách trong mùa mưa.
 • Thời vụ gieo trồng: Quanh năm, vụ chính vào mùa mưa ( mưa ít).
 • Thời gian thu hoạch: 30-35 ngày sau gieo.
 • Khoảng cách trồng: Cấy hàng cách hàng 25cm, Cây cách cây trên hàng 15-20cm. 
 • Mật độ trồng/1000m2: Sạ 40-600g, Cấy 35-40g
S000176 Giống rau ăn lá 9.000 VND Số lượng: 1000 gói
Xà Lách Dún Vàng 678

 Đăng ngày 28-04-2018 03:14:25 PM Lượt xem: 109
9.000 VND
 • Lá to tròn, dún vàng, Lá dày nặng ký, không bị dập rách trong mùa mưa.
 • Thời vụ gieo trồng: Quanh năm, vụ chính vào mùa mưa ( mưa ít).
 • Thời gian thu hoạch: 30-35 ngày sau gieo.
 • Khoảng cách trồng: Cấy hàng cách hàng 25cm, Cây cách cây trên hàng 15-20cm. 
 • Mật độ trồng/1000m2: Sạ 40-600g, Cấy 35-40g

 •  
leftdetail
 • Lá to tròn, dún vàng, Lá dày nặng ký, không bị dập rách trong mùa mưa.
 • Thời vụ gieo trồng: Quanh năm, vụ chính vào mùa mưa ( mưa ít).
 • Thời gian thu hoạch: 30-35 ngày sau gieo.
 • Khoảng cách trồng: Cấy hàng cách hàng 25cm, Cây cách cây trên hàng 15-20cm. 
 • Mật độ trồng/1000m2: Sạ 40-600g, Cấy 35-40g

  Ý kiến bạn đọc

rightdetail