Xà Lách LOLO ROSSA PN-9 Xà Lách LOLO ROSSA PN-9
 • Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, lá màu đỏ đậm, bìa lá có khía sâu, cây xòe.
 • Thời vụ trồng: ít mưa hoặc không mưa, thời tiết mát.
 • Có thể gieo trực tiếp không cần ngâm ủ. 
 • Mật độ trồng: Cây x hàng 20-25cm. Lượng giống: 40-50g/1000m2
S000177 Giống rau ăn lá 10.000 VND Số lượng: 1000 gói
Xà Lách LOLO ROSSA PN-9

 Đăng ngày 28-04-2018 03:15:59 PM Lượt xem: 114
10.000 VND
 • Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, lá màu đỏ đậm, bìa lá có khía sâu, cây xòe.
 • Thời vụ trồng: ít mưa hoặc không mưa, thời tiết mát.
 • Có thể gieo trực tiếp không cần ngâm ủ. 
 • Mật độ trồng: Cây x hàng 20-25cm. Lượng giống: 40-50g/1000m2

 •  
leftdetail
 • Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, lá màu đỏ đậm, bìa lá có khía sâu, cây xòe.
 • Thời vụ trồng: ít mưa hoặc không mưa, thời tiết mát.
 • Có thể gieo trực tiếp không cần ngâm ủ. 
 • Mật độ trồng: Cây x hàng 20-25cm. Lượng giống: 40-50g/1000m2

  Ý kiến bạn đọc

rightdetail