Rau Dền Đỏ Lá Nhọn
Đăng ngày 28-04-2018 03:02:08 PM
Giá : 9.000 VND

 • Trồng được quanh năm, phát triển tốt, dạng lá nhọn, lá và thân màu xanh trung bình, ăn ngon ngọt, mềm.
 • Thời gian thu hoạch: 25-35 ngàu sau gieo.
 • Khoảng cách trồng: 15×15 cm hoặc 20x12cm.
 • Mật độ trồng/1000m2: 200-300g.

Rau Dền 3 Màu
Đăng ngày 28-04-2018 02:59:49 PM
Giá : 9.000 VND

 • Thích nghi rộng, trồng được quanh năm, cây phát triển tốt, màu sắc đẹp, ăn ngon ngọt, không xơ. Có 3 màu chính là xanh, đỏ và tía.
 • Thu hoạch 25-30 ngày sau khi gieo.

Rau Muống Cao Sản ( Dạng Lá Tre )
Đăng ngày 28-04-2018 02:55:19 PM
Giá : 9.000 VND

 • Kháng bệnh tốt, độ đồng đều cao, vị ngon ngọt, mềm, dạng lá tre, màu xanh nhạt, cây cứng không đổ ngã.
 • Thời gian thu hoạch: 25 ngày sau gieo.

Mồng Tơi Lá To
Đăng ngày 28-04-2018 02:52:51 PM
Giá : 8.000 VND

 • Sinh trưởng tốt, độ đồng đều cao, vị ngon, ngọt mềm, trồng được quanh năm. Cây lớn, lá to tròn, hơi dày, màu xanh đậm.
 • Thu hoạch: 30-35 ngày sau gieo.

Mồng Tơi Cao Sản Lá To
Đăng ngày 28-04-2018 02:51:31 PM
Giá : 8.000 VND

 • Sinh trưởng tốt, độ đồng đều cao, vị ngon, ngọt mềm, trồng được quanh năm. Cây lớn, lá to tròn, hơi dày, màu xanh đậm.
 • Thu hoạch: 30-35 ngày sau gieo.
 • Hướng dẫn sử dụng:
  •  Khoảnh cách trồng: Hàng x hàng 20cm. Cây x cây 15cm.
  • Mật độ trồng: 600-700g/1000m2

Cải Thìa F1 Champion
Đăng ngày 28-04-2018 02:46:42 PM
Giá : 8.000 VND

 • Cây to khỏe, nặng ký, lá tròn bẹ dẹt, bẹ lá lớn. Chất lượng ngon và mềm chậm trổ bông, có thể để lâu trên đồng.
 • Thu hoạch 25-30 ngày sau trồng

Cải Ngọt Ăn Bông 108
Đăng ngày 28-04-2018 02:44:54 PM
Giá : 9.000 VND

Sinh trưởng nhanh kháng bệnh tốt, trồng quanh năm. Thân to đẹp lá xanh mướt, không xơ. Thu hoạch: 25-30 ngày sau trồng.

Cải Ngọt 02
Đăng ngày 28-04-2018 02:43:43 PM
Giá : 8.000 VND

 • Cây sinh trưởng nhanh, khỏe và đồng đều, trồng quanh năm. Cây không phân nhánh, không trổ ngồng, phẩm chất ngon.
 • Thu hoạch: 25-30 ngày sau gieo