Giàn rau bán thủy canh
Đăng ngày 22-04-2017 09:05:26 AM
Giá : 2.000.000 VND

Giàn trồng rau bằng phương pháp bán thủy canh bố trí theo mô hình tam giác dựa tường giá từ 2 triệu đồng