CÀ CHUA F1 T-11 CÀ CHUA F1 T-11 Kháng bệnh héo rũ xanh rất cao. Trái tròn hơi dẹp, nặng 120-140g, vai xanh đậm, trái chín màu đỏ tươi rất đẹp, thịt dày cứng, vận chuyển xa tốt,
Cây cho nhiều trái, thu hoạch liên tục
Thời gian thu hoạch: 60-65 ngày sau trồng.
 
S000277 Giống cây ăn quả 12.000 VND Số lượng: 89 gói
CÀ CHUA F1 T-11

 Đăng ngày 25-05-2020 02:29:34 PM Lượt xem: 517
12.000 VND
Kháng bệnh héo rũ xanh rất cao. Trái tròn hơi dẹp, nặng 120-140g, vai xanh đậm, trái chín màu đỏ tươi rất đẹp, thịt dày cứng, vận chuyển xa tốt,
Cây cho nhiều trái, thu hoạch liên tục
Thời gian thu hoạch: 60-65 ngày sau trồng.
 

  •  
leftdetail
Kháng bệnh héo rũ xanh rất cao. Trái tròn hơi dẹp, nặng 120-140g, vai xanh đậm, trái chín màu đỏ tươi rất đẹp, thịt dày cứng, vận chuyển xa tốt,
Cây cho nhiều trái, thu hoạch liên tục
Thời gian thu hoạch: 60-65 ngày sau trồng.
 

  Ý kiến bạn đọc

 Từ khóa: CÀ CHUA
rightdetail