CẢI CẦU VỒNG CẢI CẦU VỒNG
  • Lá nhẵn, bề mặt lá mịn màng. Ưa sáng, có thể gieo trực tiếp hoặc cấy.
  • Thu hoạch 60-65 ngày sau gieo.
S000269 Giống rau ăn lá 16.000 VND Số lượng: 50 gói
CẢI CẦU VỒNG

 Đăng ngày 25-05-2020 01:59:04 PM Lượt xem: 774
16.000 VND
  • Lá nhẵn, bề mặt lá mịn màng. Ưa sáng, có thể gieo trực tiếp hoặc cấy.
  • Thu hoạch 60-65 ngày sau gieo.

  •  
leftdetail
  • Lá nhẵn, bề mặt lá mịn màng. Ưa sáng, có thể gieo trực tiếp hoặc cấy.
  • Thu hoạch 60-65 ngày sau gieo.

  Ý kiến bạn đọc

rightdetail