RAU MUỐNG CAO SẢN RAU MUỐNG CAO SẢN Kháng bệnh tốt, độ đồng đều cao, vị ngon ngọt, mềm, dạng lá tre, màu xanh nhạt, cây cứng không đổ ngã.
Thời gian thu hoạch: 25 ngày sau gieo.
 
S000271 Giống rau ăn lá 12.000 VND Số lượng: 100 gói
RAU MUỐNG CAO SẢN

 Đăng ngày 25-05-2020 02:04:45 PM Lượt xem: 902
12.000 VND
Kháng bệnh tốt, độ đồng đều cao, vị ngon ngọt, mềm, dạng lá tre, màu xanh nhạt, cây cứng không đổ ngã.
Thời gian thu hoạch: 25 ngày sau gieo.
 

  •  
leftdetail
Kháng bệnh tốt, độ đồng đều cao, vị ngon ngọt, mềm, dạng lá tre, màu xanh nhạt, cây cứng không đổ ngã.
Thời gian thu hoạch: 25 ngày sau gieo.
 

  Ý kiến bạn đọc

 Từ khóa: RAU MUỐNG
rightdetail