Cải Mở Hoàng Mai Cải Mở Hoàng Mai
 • Giống được chọn lọc kỹ, khả năng kháng bệnh tốt và cho năng suất cao,
 • Cây lớn, là vàng đẹp, ăn ngon, không xơ, độ nồng thấp và không trổ ngồng khi kéo thời gian thu hoạch trên đồng ruộng.
 • Thời vụ trồng : Trồng quanh năm.
 • Thu hoạch : 30-40 ngày sau gieo. 
 • Khoảng cách trồng: 20x22cm. Mật độ trồng/1000m2: Cấy 70-80g, Sạ 300-400g
S000154 Giống rau ăn lá 8.000 VND Số lượng: 1000 gói
Cải Mở Hoàng Mai

 Đăng ngày 28-04-2018 02:39:53 PM Lượt xem: 1600
8.000 VND
 • Giống được chọn lọc kỹ, khả năng kháng bệnh tốt và cho năng suất cao,
 • Cây lớn, là vàng đẹp, ăn ngon, không xơ, độ nồng thấp và không trổ ngồng khi kéo thời gian thu hoạch trên đồng ruộng.
 • Thời vụ trồng : Trồng quanh năm.
 • Thu hoạch : 30-40 ngày sau gieo. 
 • Khoảng cách trồng: 20x22cm. Mật độ trồng/1000m2: Cấy 70-80g, Sạ 300-400g

 •  
leftdetail
 • Giống được chọn lọc kỹ, khả năng kháng bệnh tốt và cho năng suất cao,
 • Cây lớn, là vàng đẹp, ăn ngon, không xơ, độ nồng thấp và không trổ ngồng khi kéo thời gian thu hoạch trên đồng ruộng.
 • Thời vụ trồng : Trồng quanh năm.
 • Thu hoạch : 30-40 ngày sau gieo. 
 • Khoảng cách trồng: 20x22cm. Mật độ trồng/1000m2: Cấy 70-80g, Sạ 300-400g

  Ý kiến bạn đọc

rightdetail