Cải Ngọt 02 Cải Ngọt 02
  • Cây sinh trưởng nhanh, khỏe và đồng đều, trồng quanh năm. Cây không phân nhánh, không trổ ngồng, phẩm chất ngon.
  • Thu hoạch: 25-30 ngày sau gieo
S000157 Giống rau ăn lá 8.000 VND Số lượng: 1000 gói
Cải Ngọt 02

 Đăng ngày 28-04-2018 02:43:43 PM Lượt xem: 1598
8.000 VND
  • Cây sinh trưởng nhanh, khỏe và đồng đều, trồng quanh năm. Cây không phân nhánh, không trổ ngồng, phẩm chất ngon.
  • Thu hoạch: 25-30 ngày sau gieo

  •  
leftdetail
  • Cây sinh trưởng nhanh, khỏe và đồng đều, trồng quanh năm. Cây không phân nhánh, không trổ ngồng, phẩm chất ngon.
  • Thu hoạch: 25-30 ngày sau gieo

  Ý kiến bạn đọc

rightdetail